Menu Crescendo

Brassband Crescendo

De leden van Brassband Crescendo zijn echte brassband liefhebbers. Niet alleen vanuit Workum, maar ook uit Koudum, Nijland, Sneek en andere dorpen en steden komt men elke donderdagavond naar de Koperkelder in Kultuerhus Klameare in Workum om daar te samen te spelen en te genieten. De leden zijn zeer trouw, enkele zijn al meer dan 50 jaar lid! Crescendo is een gezellig muziekkorps met een hart voor de brassbandmuziek. We organiseren diverse gevarieerde concerten, maar ook diverse uitstapjes. De diverse commissies zorgen ervoor dat we met z'n allen de vereniging draaien. Zo is er een nieuwjaarsconcertcommissie, jeugdcommissie, slotavondcommissie en muziekcommissie.
Kortom: Een leuke vereniging met trouwe leden en goede muziek. U bent van harte welkom om eens te komen kijken of mee te spelen.

Een overzicht van de leden:

Wouter van der Molen
Es-cornet
Tjitte Ketelaar
Bes-cornet
Hilda Koopmans-Walinga
Bes-cornet
Eppie Minnema
Bes-cornet
Arendina Arema
Bes-cornet
Wiebren Koopen
Bes-cornet
Ineke Bijlsma
Bes-cornet
Riny van der Vijgh
Bes-cornet
Wilma Engelsma
Repiano cornet
Anke Wassink
Bugel
Cristiaan Ybema
Althoorn
Linda Dijkstra
Althoorn
Petra van der Velde
Althoorn
Gerrie de Jong - De Bruin
Althoorn
Antje Steinfort
Bariton
Hanneke van der Velde
Bariton
Fleur van Os
Bariton
Jelle Bouwsma
Euphonium
Margriet Ybema
Euphonium
Oeds Visser
Trombone
Durk Tjalsma
Bas-trombone
Jorinde Zijlstra
Es-bas
Fekke de Jong
Es-bas
Ids Bakker
Bes-bas
Harry Kamstra
Bes-bas
Mendel Tieleman
slagwerk
Arnout Rozema
Slagwerk

U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl