Menu Crescendo

Geschiedenis

De Christelijke Muziekvereniging 'Crescendo' uit Workum is opgericht in 1890 en is daarmee een van de oudste korpsen van Friesland. In onderstaand stuk geschiedenis geven wij u een globaal beeld van hoe de geschiedenis is verlopen.

Oprichting in 1890
In 1889 werd er door een muziekgezelschap uit Wanswerd a.d. Streek een Uitvoering gegeven in Workum. Dit was het eerst Liefhebberij (amateur) korps dat in Friesland optrad. Stedelijke korpsen werden door gemeentes gefinancieerd, terwijl liefhebberijkorpsen op contributies der leden en begunstigers waren aangewezen. De uitvoering van dit korps viel zeer in de smaak, want al spoedig hoorde men het gemompel "zooiets moesten we in Worckum toch ook hebben?" De heren Boeschoten (schoolmeester), Kemker en Sybrandij kwamen bij elkaar om de dingen te overleggen. Het kostte natuurlijk wel wat. Samen trokken ze erop uit, tot ze 14 mensen bij elkaar hadden. Na 'eenig' tijd werd de Vereeniging opgericht. Door ieder lid fl. 10,= te laten storten kwam er geld bij elkaar om instrumenten te kopen. 't Ontbrekende moest door renteloze aandelen bij de burgerij vandaan gehaald worden. Ook dit lukte heel spoedig. Toen het geld er was werden door Meester Boeschoten (als benoemde Directeur) de benodigde instrumenten besteld bij de Firma Kessels te Tilburg. De heer Kessels kwam spoedig daarna te Workum om zelf elk lid 't hem passend instrument te overhandigen. En daar was Workums muziekgezelschap "Crescendo".

De oudste papieren...?
Alhoewel Crescendo al ruim de 100 is gepasseerd, is het net niet de oudste, nog bestaande vereniging van Friesland. De oudste is namelijk I.N. van Schiermonnikoog. Deze vereniging werd opgericht in 1888. Crescendo werd dus opgericht in 1890 en is daarmee een goede tweede. Crescendo is echter wel de eerste vereniging die zich aansloot bij de in 1895 opgerichte Chr. Bond van Muziekverenigingen Friesland. Inmiddels zijn daar zo'n 150 verenigingen lid van. Gezegd mag worden dat Crescendo trendsetter is geweest op het gebied van die Liefhebberij verenigingen in Friesland. Het gaf in die beginjaren niet alleen concerten, maar was ook veel gevraagd in de omstreken en zelfs buiten Friesland. Zo werd bijvoorbeeld in 1894 een uitvoering gehouden in de Hervormde Kerk van Minnertsga. De belangstelling was echter zo groot dat veel mensen teleurgesteld moesten worden, omdat de kerk vol was. Naar aanleiding van deze uitvoering werd "Oranje" Minnertsga opgericht.

Historische feiten
In de 108 jaar dat Crescendo bestaat, is er natuurlijk heel wat gebeurd. Over enkele weken gaan we verder met stukje geschiedenis van de periode omstreeks 1920.

De oorlogsjaren
De bezettingsjaren waren moeilijke jaren, ook voor de muziekvereniging. Vele jonge leden konden niet komen daar zij zich schuil moesten houden, anderen werkten in Duitsland. Het was voor velen praktisch uitgesloten repetities te houden. Crescendo had met deze moeilijkheden ook de kampen, doch wist steeds nog de zaak gaande te houden. In 1940 brak de oorlog uit en was verder spelen zonder vergunning verboden. Zo werd eerst afgewacht en men gaf aan dat niet meer dan 19 personen mochten aanwezig zijn. Toch werd besloten om door te spelen en wel om en om in twee groepen. Uitvoeringen werden slechts mondjesmaat gehouden. Zo was er een uitvoering op het marktplein op een ge´mproviseerd podium, zodat het snel weer kon worden verwijderd. "Vijftig jaar fleur die in het centrum gebracht werden, werd thans in een hoekje gezet", aldus de toenmalige secretaris. Naarmatig de oorlog duurde nam de motivatie van de muzikanten af en ook het aantal uitvoeringen beperkte zich tot gemiddeld drie per jaar. Desondanks bleef de toenmalige secretaris positief en schreef: "...toch moeten wij het hoofd omhoog houden en steeds vooruit zien en het nog gericht houden naar een betere toekomst." Op 4 mei 1943 werd een uitgaansverbod van kracht. Om 8 uur 's avonds moest iedereen binnen wezen en daardoor werd de kans om door te repeteren nog verder beperkt. Dit verbod hield gelukkig maar 14 dagen stand en dat gaf de leden wederom gelegenheid te repeteren, al werd de opkomst steeds geringer. Het was hangen en wurgen om de vereniging in stand te houden, maar desondanks heeft men de vereniging nooit opgeheven. Op 5 mei, de bevrijdingsdag, liet Crescendo weer voor het eerst van zich horen in een optocht.

Toch ging het bergafwaarts na de oorlog. Vele leden verlieten de vereniging en ook de dirigent vertrok en men vroeg zich in 1946 af of de vereniging nog wel bestaansrecht had. Toch werd ingezien dat de vereniging een functie had voor de Workumer gemeenschap en men besloot de zaak nog eens met alle krachten aan te pakken.

Tijdperk Sierd de Boer
In 1953 nam de heer Sierd de Boer het dirigeerstokje in handen en met succes. Met veel energie wist hij de vereniging uit een diep dal te halen. Het fenomeen Brassband was in opkomst en de heer De Boer was hier een groot promotor van. In 1965 leidde dat er toe dat de Fanfare omgevormd werd tot Brassband. Dit verliep natuurlijk niet geheel vlekkeloos, maar nu staan wij bekend als brassband en willen we eigenlijk niet weer terug. Een volgende keer gaan wij verder in op dit tijdperk en op deze dirigent, die succesvolle jaren met Crescendo heeft gehad.

oude foto

Deze foto is ongeveer 40 jaar oud en is een huldiging van de voetbalvereniging.

Meer geschiedkundige feiten: Crescendo Nederlands Kampioen 2000


U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl