Menu Crescendo

Het Bestuur

Hilda Koopmans-Walinga, voorzitter

Gerrie de Jong, vicevoorzitter

Cristiaan Ybema, secretaris

Tjitte Ketelaar, penningmeester

Durk Tjalsma, 2e penningmeester

Margriet Ybema, bibliothecaris


Contact via: info@crescendoworkum.nl


U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl