Menu Crescendo

Het Bestuur

Hilda Koopmans-Walinga, voorzitter
e-mail: voorzitter@crescendoworkum.nl
Telefoon: 0515-542845

Petra van der Velde, vicevoorzitter

Cristiaan Ybema, secretaris
e-mail: info@crescendoworkum.nl
p.a. Ingenawei 10
8771 KG NIJLAND

Tjitte Ketelaar, penningmeester


Linda Dijkstra, jeugd co÷rdinator
e-mail: spelenderwijs@crescendoworkum.nl

Piet Oppedijk, bibliothecaris
e-mail: bibliothecaris@crescendoworkum.nl


U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl