Menu Crescendo

Ereleden Crescendo

Bij het moederdagconcert van mei jl. hebben bestuur en leden besloten een drietal leden te benoemen als erelid. Dit zijn Wouter van der Molen, Wiebren Koopen en Jelle Bouwsma. Allen zijn meer dan 60 jaar muzikant, waarbij de laatste 2 heren dat al meer dan 60 jaar zijn bij Crescendo.


Crescendo kan al jaren rekenen op deze steunpilaren. Niet alleen in muzikaal opzicht dragen ze een steentje bij, maar ook zijn ze nooit te beroerd mee te helpen in de organisatie van alle zaken om de repetities heen. Stoelen en slagwerk klaarzetten, muziek uitzoeken, bestuursfuncties bekleden, niets is ze te gek. Het erelidmaatschap komt hun terecht ten deel. Een vereniging ben je met elkaar!

terug...


U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl