Menu Crescendo

Brassband Crescendo

De leden van Brassband Crescendo zijn echte brassband liefhebbers. Niet alleen vanuit Workum, maar ook uit Koudum, Nijland, Sneek en andere dorpen en steden komt men elke donderdagavond naar de Koperkelder in Kultuerhus Klameare in Workum om daar te samen te spelen en te genieten. De leden zijn zeer trouw, enkele zijn al meer dan 50 jaar lid! Crescendo is een gezellig muziekkorps met een hart voor de brassbandmuziek. We organiseren diverse gevarieerde concerten, maar ook diverse uitstapjes. De diverse commissies zorgen ervoor dat we met z'n allen de vereniging draaien. Zo is er een nieuwjaarsconcertcommissie, jeugdcommissie, slotavondcommissie en muziekcommissie.
Kortom: Een leuke vereniging met trouwe leden en goede muziek. U bent van harte welkom om eens te komen kijken of mee te spelen.

Een overzicht van de leden:

Tjitte Ketelaar
Bes-cornet
Hilda Koopmans-Walinga
Bes-cornet
Wouter van der Molen
Bes-cornet
Wiebren Koopen
Bes-cornet
Ineke Bijlsma
Bes-cornet
Tineke Jongsma
Repiano cornet
Linda Dijkstra
bugel
Cristiaan Ybema
althoorn
Gerrie de Jong - De Bruin
althoorn
Petra van der Velde
Althoorn
Hanneke van der Velde
Bariton
Jelle Bouwsma
Euphonium
Margriet Ybema
Euphonium
Lolke Kampen
Trombone
Adriaan Bokma
Bas-trombone
Fekke de Jong
Es-bas
Harry Kamstra
Bes-bas
Mendel Tieleman
slagwerk

U kunt met ons contact opnemen via: info@crescendoworkum.nl